Tyto všeobecné podmínky užívání (dále jen “Podmínky”) upravují práva a povinnosti uživatelů při používání webové stránky aktualnidenik.cz (dále jen “Web”)

1. Přijetí Podmínek

Používáním tohoto Webu souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nevyužívejte tento Web.

2. Změny Podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo aktualizovat tyto Podmínky. Změny budou účinné okamžikem jejich zveřejnění na Webu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat aktuální znění Podmínek.

3. Uživatelský obsah

Uživatelé mohou na Web přidávat obsah, například komentáře a recenze. Uživatelé nesmí přidávat obsah, který je nezákonný, urážlivý, pomlouvačný, vulgární, nebo jinak nevhodný. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah, který porušuje tyto Podmínky.

4. Odpovědnost za obsah

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah zveřejněný uživateli na Webu. Každý uživatel je odpovědný za obsah, který zveřejní, a za případné právní následky plynoucí z jeho zveřejnění.

5. Ochrana soukromí

Provozovatel respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Pro více informací si přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů.

6. Duševní vlastnictví

Veškerý obsah na tomto Webu, včetně textů, grafiky, log a obrázků, je majetkem Provozovatele nebo jeho licencovaných poskytovatelů obsahu a je chráněn autorským právem a dalšími právními předpisy. Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nesmí být žádný obsah reprodukován, distribuován, přenášen, zobrazen nebo jinak používán.

7. Odkazy na jiné weby

Tento Web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah těchto stránek a jejich podmínky užívání. Doporučujeme seznámit se s podmínkami užívání a zásadami ochrany soukromí každé návštěvované stránky.

8. Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s užíváním tohoto Webu nebo jeho obsahu. Web a veškerý jeho obsah je poskytován “tak, jak je”, bez jakýchkoli záruk.

9. Právo a jurisdikce

Tyto Podmínky se řídí právem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním tohoto Webu budou řešeny příslušnými soudy České republiky.